Mediator

Nadat ik alweer ruim 4 jaar werkzaam ben als zelfstandig coach/trainer waarbij het vooral gaat over persoonlijke ontwikkeling heb ik per 1 april 2012 de opleiding MEDIATION afgerond. Het is voor mij een logisch gevolg en aanvulling op het coachen en trainerschap waarin mijn kernkwaliteiten, passies, kennis en ervaring samenkomen. Namelijk het begeleiden van zingevende en resultaatgerichte veranderingsprocessen.

Mediation vindt vooral plaats bij:


Het kan dus worden ingezet op verschillende terreinen, zoals bij ruzie binnen gezinnen, echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, arbeidszaken, bij conflicten tussen buren, et cetera... In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Bij Mediation ben ik in alle gevallen en gesprekken de neutrale en onpartijdige 'derde' die de partijen helpt bij het op gang brengen en afronden van onderhandelingen. Mediation is vooral gericht op de toekomst.

In het mediation proces werkt de mediator aan verbinding tussen partijen die in een conflictsituatie zitten en daar uit willen komen met behoud van de relatie. Door open en eerlijke communicatie worden dingen helder. Mijn ervaring is dat dit een prachtige methodiek is om weer in contact te komen met niet alleen de ander maar ook met jezelf. Erachter komen wat je raakt, geeft vaak zoveel meer inzicht in ieders gevoel en gedrag. Op die manier zie je ineens oplossingen en mogelijkheden die voorheen niet zichtbaar waren.


"De belangrijkste problemen die we onder ogen zien, kunnen niet worden opgelost met hetzelfde niveau van denken als wat we hadden toen we ze creŽerden!"

Albert Einstein