Loopbaancoaching Teamcoaching Outplacement Studiekeuzebegeleiding Competentie-Ontwikkeling Conflictcoaching Mediation Burn-out-Begeleiding


Coaching & Training

Trajecten kennen over het algemeen een vaste opbouw in 3 fasen:

Inzicht
De eerste fase is bedoeld om meer (zelf)inzicht te krijgen, zodat het mogelijk wordt om een heldere doelstelling te formuleren voor het vervolg van het traject. Centraal staan de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Inzicht in jezelf krijg je o.a. door meer beschouwend en nieuwsgierig naar jezelf te kijken. Door "wat-vragen" te stellen in plaats van "waarom". Dit is een verschil tussen piekeren en zelfreflectie. En bij het stellen van die vragen is het belangrijk te bedenken dat niet het doel dat je wilt bereiken het meest belangrijk is, maar de waarden die je werkelijk belangrijk vindt zouden je keuzes moeten bepalen. Zo geef je richting aan je leven. Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, kan een sterke motivatie zijn om de zaken voortaan anders aan te pakken. Waarden komen van binnenuit: ze vormen je intrinsieke motivatie.

Vertaling
Het eerder verkregen inzicht is niet genoeg om een (carrière)stap te maken. Daarvoor is het nodig om het inzicht te vertalen naar concrete doelen en acties die de voorwaarden scheppen om de eerder geformuleerde doelstelling(en) te behalen. De gesprekken en opdrachten zijn er op gericht om een plan te kunnen formuleren om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. "Wat kan ik?" en "Waar kan ik het halen?" zijn de vragen die als een rode draad door deze fase heenlopen.

Actie
Het zetten van de eerste stappen en het flexibel vasthouden aan de gekozen koers, daar gaat het om in deze fase. De coach helpt om in beweging te komen en te blijven. Soms leidt dit tot nieuwe inzichten die maken dat de eerder gekozen koers bijgesteld moet worden.


Burn-out Stappenplan

Bij een burn-out is het moeilijk om de draad weer op te pakken. De valkuil ligt vaak in de herhaling van (ongemerkt) gedrag. Dit is met behulp van goede coaching te voorkomen. Rentenaar & Co heeft hiervoor een speciaal plan ontwikkeld waarbij de volgende stappen centraal staan:

1.     Acceptatie en gebruik maken van de burn-out situatie.

2.     IJsberg: dieper inzicht krijgen om de ontstane situatie te kunnen begrijpen.

3.     Persoonlijke balans: eigen grenzen opnieuw bepalen en leren accepteren.

4.     Werk en/of privé: erachter komen wat je waarden en drijfveren zijn
        met als uitgangspunt dat je niet meer in dezelfde situatie terechtkomt.

Preventie:
Ook voor preventie van een burn-out biedt Rentenaar & Co een coachtraject. Hierin wordt o.a. gekeken naar de waarden en drijfveren op zowel persoonlijk als zakelijk vlak en hoe deze aansluiten bij de dagelijkse bezigheden en omgeving. Vaak is het moeilijk om in te zien dat het de verkeerde kant op gaat. Waar zit dan dat energielek? Wat kun je hieraan veranderen? Op deze manier kun je voorkomen dat het energieniveau verder daalt. Sterker nog, dit traject zorgt voor nieuwe inzichten, geluk en energie!


"The greatest glory in living lies not in falling, but in rising every time we fall!"